Personalehåndbog

Velkommen til planteavlsgården "Redet" 

Formål
At give ajourført information om arbejdsforholdene på bedriften.
Nyansatte og andre ansatte kan altid slå op i personalehåndbogen, hvis der er noget, de er i tvivl om.


Indhold:
Beskrivelse af bedriften 
Bedriftsoversigt 
Organisationsplan
Plantegården
Medarbejderpolitik 
Arbejdstider 
Overarbejde
Kost 
Ferier 
Sygdom 
Kursusaktiviteter
Personale hus
Boligforhold 
Arbejdstøj 
Takt og tone
Omgangstone 
Lokale forhold 
Sociale arrangementer 
Lønpolitik 
Opsigelse 
Gæster på bedriften 
Arbejdssikkerhed 
Medarbejdermøder og andre aktiviteter 
Fælles information 
Bedriftens resultater 
Introduktion af nyansat 
Medarbejdersamtaler 

 

 
Beskrivelse af bedriften:
Gårdens navn: Redet
Etableringsår:  1985

Gårdens ejere:  Gitte Frederiksen og Per Christensen
Adresse: Tryvej 14,9320 Hjallerup
Tlf-nr.:  98282877 / 40983026 / 40982877
mail: per@redet.dk 


Familien består af:
Per Landmand.
Gitte  Pædagog og Kinesiolog. Hjemmearbejdende.

Børn: 
Katrine 30 år. Skrædder.
Jeppe 21 år. Butikselev
Mikkel 18 år. HHX studerende.
Hund:
Soffi 13 år.
  

Bedriftens produktionsdata:
Antal Ha: Ca. 1050
Afgrøder: Kartofler, byg, hvede, havre, raps, juletræer.

Ansatte:
Niels Brocks Larsen. Driftsleder, Agrar økonom. Tlf. 40305590.
Tommy Hansen. Landbrugsmedhjælper.
Phillip Brinkmann. Landbrugsmaskinfører.
Morten Dam Poulstrp. Landbrugselev.
Mads Høyer. Landbrugsmedhjælper.
Ole Nielsen. Tømrer. Tlf. 40721877.
Anders Uhrenholt . Bygge medarbejder.
Christian Holdensen. Bygge medarbejder.

Weekend- og sæson hjælpere indkaldes efter behov.

Bedriftens produktionssystem
 
Planteavl hvor der bruges Bedriftsløsningen som styringsredskab.
Kartofler er hovedproduktionen.
Maskinpark: Udfører alt markarbejde selv undtagen gyllekørsel.  

Afstand mellem markerne: 0-35 km.

 

Organisationsplan for
Redet
________________________________________

Ansvar / Hovedopgave
Ejer: Økonomi, Planlægning.  
Driftsleder:  Planlægning, arbejdsfordeling. 
Traktorfører 1: Markbrug, vedlighold af maskinker.
Traktorfører 2: Markbrug, vedlighold af maskinker. 
Traktorfører 3:  Markbrug, vedlighold af maskinker. 
Elev: Markbrug, vedlighold af maskinker. 


 
Overordnet målsætning for bedriften:
 
Bedriften drives og produktionen skal gennemføres på grundlag af følgende:

1. EU regler skal overholdes.
Sprøjtejournaler, regler for bræmmer, o.s.v.
2. Færdselsloven overholdes.
Vis hensyn på landevejene.
3. Vis i det hele taget hensyn til omgivelserne, så gården har et positivt omdømme i lokalsamfundet..
4. En arbejdsplads hvor der plads til alle.


Mål for produktionen:

Markbruget skal være veldrevet og se pænt og ordentligt ud.

Makinomkostninger skal være i fokus og holdes på et konkurencedygtigt niveau.
 
Regnskabsresultatet skal være blandt de 10 % bedste i Danmark.

Medarbejdere som er tilfredse og glade for at gå på arbejde.

Det skal være sjovt og udfordrende at drive landbrug.
 

Opfølgning på målene
Hvor ofte: En gang årligt.
Hvad gennemgås: Regnskab og budgetter
Hvad sker der ved målafvigelse: Revidering af produktionen, arbejdsrutiner m.m.
Hvor tit justeres målene: Månedligt v.h.a. lastest estimate. (L.E.)
Hvem er med til at følge op på målene: Ejerne og driftsleder.
 
 


 Medarbejderpolitik

Arbejdstider
Den ugentlige arbejdstid er: 37 timer
Timer fordelt på følgende tider: 
Mandag  fra kl. 7.00 til kl. 15.30 
Tirsdag fra kl. 7.00 til kl. 15.30 
Onsdag fra kl. 7.00 til kl. 15.30 
Torsdag fra kl. 7.00 til kl. 15.30 
Fredag fra kl. 7.00 til kl. 12.00 

 
Weekend arbejde er efter behov.
Søgnehelligdag holdes der fri med mindre andet aftales løbende.

Pauser
Hverdage:
Formiddag: kl. 9.00-9.15. Betalt af arbejdsgiver.
Frokost: kl. 12.00-12.30.  Betalt af medarbejder.
Eftermiddag: kl.  ca. 14.30- 14.45. Betalt af arbejsgiver.

Overarbejde
Arbejde udover: 37 timer pr. uge betegnes som overarbejde
Overarbejde opgøres hver måned

Overarbejde honoreres efter aftale enten som udbetaling eller afspadsering.

Kost:
Der serveres mad, hvis der er overarbejde efter kl. 18.00.

Ferier
Mht. lovgivningen henvises, der til ferieloven.
Medhjælperen kan afholde: 
2-3 ugers ferie i træk i sommerperioden(f.eks. maj til september)
Ferie i julen 
Påske og pinse aftales i forhold til forårsarbejdet og individuelle ønsker.

 
Ferie skal aftales med ejer og driftsleder.
Ferieplanerne skrives på kalender
Ansvaret for afholdelse af ferie i ferieåret ligger hos medarbejder.
Medarbejdere er ansat under ferieloven og der indbetales til feriekonto. 

Sygdom
Ved sygdom meddeles det til ejer eller driftsleder senest kl. 7 på telefon (ikke sms)

Kursusaktiviteter aftales individuelt.

Personale hus:
Indeholder frokoststue, kontor, omklædning og baderum.
På 1. sal er der stue og 2 værelser til medarbejdere der ønsker at bo her.

Boligforhold
Der er mulighed for at leje et værelse i personale bygningen.

Arbejdstøj
Efter 3 måneders prøvetid udleveres et sæt arbejds bukser + T-shirt + trøje.

Omgangstone
På denne bedrift forventer, vi at omgangstonen er god og positiv, da alle skal kunne snakke sammen.

Lokale forhold
Der er følgende muligheder for fritidsaktiviteter: Alle mulige foreninger forefindes i Hjallerup ( 1km.)
Tog: 20 km  
Bus:  1 km  
Bibliotek:  1 km     
Nærmeste indkøbsmuligheder:  1 km  
Nærmeste landboungdom:  20 km  

Sociale arrangementer:
Studierejse en gang imellem.
Sommer arrangement.
Høstfest. 

Lønpolitik:
Der forhandles løn en gang årligt.

Opsigelse:
Aftales under udarbejdelse af ansættelseskontrakt.

Gæster på bedriften
Vi tager gerne mod gæster, men ring i forvejen.

Arbejdssikkerhed
Her på bedriften er der senest gennemført APV (ArbejdsPladsVurdering) Januar 2014.
 
APV er her på bedriften udarbejdet af Lanbonord
sammen med ejer, driftsleder og tømrer.
Her på bedriften finder du mappen om APV i personale stuens kontor.

En ArbejdsPladsVurdering er en detaljeret gennemgang af virksomheden m.h.t. dens arbejdsmiljømæssige forhold. Ved denne gennemgang er der sat fokus på de ting, som kan forbedres m.h.t. sikkerhed og miljø.

APV revideres, hver gang der sker væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøforholdene og mindst hvert tredje år.


Medarbejdermøder og andre aktiviteter
Formål: Fremme produktiviteten og udnytte folks resurser.
Afholdes hver 6 måned mellem driftsleder og de øvrige ansatte.
Møderne varer oftest 0,5 timer
På møderne tales der om hvordan medarbejderen har det med sine opgaver og evt. nye opgaver, samt samarbejde med kollegaer.


Fælles information
Medarbejderne får den fælles information under morgenmødet kl. 7.


Bedriftens resultater
Produktionskontrol udleveres og gennemgås  1 gang om året.

 
Introduktion af nyansatte foretages af ejer og driftsleder.
Formål:
- at sikre den nye medarbejder en tryg og behagelig start på det nye arbejde. Det nye medarbejder skal føle sig velkommen.
- at den nye medarbejder introduceres til kollegaer / familie på bedriften.
- at den nye medarbejder kommer godt fra start med de nye arbejdsopgaver
- at den nye medarbejder får lejlighed til at påvirke sin egen dagligdag.

Opfølgning på introduktion af nyansat:
Den første opfølgningssamtale afholdes  1 måned efter jobstart.

Den anden opfølgningssamtale afholdes 3 måneder efter jobstart.

Den tredje opfølgningssamtale afholdes 1år efter jobstart.

 
Medarbejdersamtaler

Medarbejdersamtalen er en tilbagevendende, planlagt og velforberedt snak mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Samtalen skal ses som et supplement til den daglige kommunikation. Det er ikke et forhør eller en forhandling, men en åben og saglig diskussion om arbejdsmål, resultater, træning samt det nuværende og fremtidige samarbejde.

Forberedelse
Forberedelsen betyder bl.a., at medarbejderen skal gennemtænke sin arbejdssituation siden sidste medarbejdersamtale. Derudover kan medarbejderen overveje evt. ønsker og mål for den kommende periode samt ønsker om efteruddannelse. Det er vigtigt at skrive sine tanker ned på papir, for at huske det under samtalen.

Der afholdes medarbejder samtale 2 gange årligt
Skema til samtalen udleveres til medarbejderen senest 7 dage før samtalen

 

Redet  v/Per Christensen  Tryvej 14  9320 Hjallerup  Telefon 98 28 28 77

Reklamebureau Ultimate Web